Информация във връзка с обработването на лични данни на субектите по проект „Рекламно междучасие“ на НБУ

Ментори в Рекламно междучасие са изявени алумни на НБУ – завършили програма Реклама, а днес с успешна реализация на различни позиции в сферата на комуникациите, маркетинга, дизайна и бизнеса.

  • Нов български университет, БУЛСТАТ: 000677803, с адрес на управление: гр. София – 1618, ул. „Монтевидео“ № 21, уебсайт: https://www.nbu.bg; е администратор на лични данни съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и в качеството си на такъв декларира, че личните данни, които събира, ще бъдат използвани единствено за целите за подготовка, реализация и разпространение на проект „Рекламно междучасие“.
  • Данните, които ще се събират са:
  1. за законните представители на учениците кандидати: три имена, ЕГН, адрес и данни за контакт;
  2. за. учениците кандидати: имена, възраст, образ, глас, училище, данни за контакт и др.
  • Обработването на личните данни (имена, идентификационен номер, адрес, възраст, образ, глас, училище, данни за контакт и др.) на и от предоставящия е необходимо за подготовка, реализация и разпространение на проект „Рекламно междучасие“ и ще се извършва на основание доброволно предоставено съгласие чрез предоставянето им на имейла за кандидатстване. След процедурата по подбор на одобрените кандидатите (техните закони представители) ще трябва да предоставят декларация за съгласие за по нататъшно обработване, която ще получат с обратната връзка.
  • Срока на обработка ще е 3 години след приключване на проекта.
  • С Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ може да се запознаете на адрес https://gdpr.nbu.bg/.
  • Връзка с Длъжностното лице по защита на данните в НБУ се осъществява имейл: dpo@nbu.bg.